Frontpage

Autojen kierrätys

Hoidamme kierrätysvelvoitettamme Suomen Autokierrätys Oy:n kautta. Sen yhteistyökumppaneina toimivat autopurkamot kierrättävät auton lainmukaisesti ja ympäristöystävällisesti. Nykyisin autoista hyödynnetään ja uudelleenkäytetään 85 prosenttia.

Virallisissa vastaanottopisteissä romuauto vastaanotetaan veloituksetta ja hoidetaan auton poisto ajoneuvorekisteristä. Luettelo vastaanottopaikoista ja lisätietoa autojen kierrätyksestä löydät osoitteesta www.autokierratys.fi

Konsernin ympäristöpolitiikka

Autoalalla toimivat Aro-Yhtymä-konsernin yhtiöt haluavat tarjota asiakkailleen laadukasta palvelua ja laadukkaita sekä kilpailukykyisiä tuotteita. Myönteinen asenteemme asiakkaisiin, työhön ja työtovereihin on edellytys korkealle laadulle. Toiminnassa pidämme tärkeänä ja kannustamme kehittämään henkilökuntamme korkeata ammattitaitoa, hyvää asiakaspalvelua, toiminnan kannattavuutta ja vastuuta ympäristöstä.

Vastuullinen ympäristöpolitiikkamme kunnioittaa ympäristöä ja ihmistä sen osana. Ympäristöpolitiikkamme perustuu toiminnassa tarvittavien energian, veden, erilaisten raaka-aineiden ja pakkaus- yms. tarvikkeiden taloudelliseen sekä luontoystävälliseen käyttöön ja tuotteidemme kierrätyksen edistämiseen sekä näiden toimintojen jatkuvaan kehittämiseen. Asiakkaita perehdytämme tuotteidemme oikeaan käyttöön ja säännöllisen huollon tärkeyteen ympäristövaikutusten kannalta.

Tarkempi ympäristöpolitiikkamme sisältö ja sen päämäärät on luettavissa oheisessa pdf-tiedostossa.ymparistopolitiikka_ja_paamaarat.pdf