Uutisarkisto

Jorma Nisula Aro-Yhtymä Oy:n toimitusjohtajaksi 1.5.2010 alkaen

05.03.2010 (Tulosta)

Jorma Nisula on nimitetty Aro-Yhtymä Oy:n toimitusjohtajaksi 1.5.2010 alkaen. Kalevi Aro siirtyy yhtiön  hallituksen puheenjohtajaksi samasta päiväsä lukien.

Aro-Yhtymä Oy:n hallitus on nimittänyt yhtiön varatoimitusjohtajan ekonomi Jorma Nisulan (58) yhtiön toimitusjohtajaksi 1. toukokuuta 2010 lukien. Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja ekonomi Kalevi Aro (62) siirtyy samasta päivästä lukien Aro-Yhtymä Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi.

Aro-Yhtymä Oy:n hallintojohtajana vuonna 1989 aloittanut Jorma Nisula työskenteli sitä ennen Enso-Gutzeit Oy:n, Oy Wärtsilä Ab:n ja Oy Mec-Rastor Ab:n palveluksessa taloushallinnon esimiestehtävissä ja liikkeenjohdon konsulttina. Aro-Yhtymän taloudesta ja hallinnosta vastaavaksi varatoimitusjohtajaksi ja toimitusjohtajan sijaiseksi hänet nimitettiin vuonna 2000.

Kalevi Aro tuli Aro-Yhtymän palvelukseen vuonna 1975. Hänet nimitettiin yhtiön varatoimitusjohtajaksi 1980 ja toimitusjohtajaksi 1983. Yhtiön hallitukseen hän on kuulunut vuodesta 1979. Myös uudessa asemassaan hallituksen puheenjohtajana Kalevi Arolla on mahdollisuus ja muuttumaton intressi toimia yhtiön ja koko konsernin parhaaksi.

Kun Jorma Nisula aloittaa toimitusjohtajana toukokuun alussa, hänelle siirtyy johtamisvastuu yhtiön operatiivisista toiminnoista toimitusjohtajan valtuuksin. Aro-Yhtymä-konsernin johtamisjärjestelmän mukaisesti hänestä tulee samalla Aro-Yhtymä Oy:n tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtaja.